ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

 

УКРАЇНА

Проект «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ»

Поставка 12-метрових низькопідлогових тролейбусів і супутніх послуг

 

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

 

УКРАЇНА

Проект «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ»

Поставка 12-метрових низькопідлогових тролейбусів і супутніх послуг

 

 

Дане Запрошення до участі в торгах відповідає Загальному Оголошенню про Закупівлю по цьому проекту, що було опубліковано на веб-сайті Європейського банку реконструкції та розвитку (далі по тексту «Банк»), Оголошення про закупівлі(www.ebrd.com) 03 квітня 2017 року.

Комунальне підприємство «Електроавтотранс», м. Івано-Франківськ, надалі іменований як «Покупець», має намір використати частину кредитних та грантові кошти Банку на покриття витрат за Проектом «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ».

У зв’язку з цим Покупець запрошує Постачальників до подання запечатаних тендерних пропозицій для укладання наступних Контрактів, які фінансуватимуться частиною кредитних коштів:

Номер Контракту: UPTF-IFT-1 -  12-метрові низькопідлогові тролейбуси та супутні послуги.  До контракту належать:

o        Пакет 1 – 24 одиниці низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включаючи набір обов’язкових запасних частин та витратних  матеріалів, комплект устатковання для технічного обслуговування та ремонту тролейбусів та супутні послуги для Пакету 1 та Пакету 2,

o        Пакет 2 – 6 одиниць 12-метрових низькопідлогових тролейбусів

Закупівлі підлягають тролейбуси однієї моделі. Увесь Контракт має бути підписаний, проте обсяг розділено на два пакети за джерелом фінансування (кредитні та грантові кошти).  Пакет 1 – 24 одиниці низькопідлогових 12-метрових тролейбусів, включаючи набір обов’язкових запасних частин та витратних  матеріалів, комплект устатковання для технічного обслуговування та ремонту тролейбусів та супутні послуги для обох пакетів) та Пакет 2 - лише 6 одиниць. Учасники торгів повинні вказати ціни за обидва пакети.

Період доставки становить 36 тижнів після отримання Постачальником авансового платежу. Умови доставки - DDP (Івано-Франківськ).

Участь у торгах на контракт, фінансування якого здійснюють кредитними та грантовими коштами Банку, відкрита для компаній з будь-якої країни.

Для визнання кваліфікованими для присудження Контракту, Учасники торгів (тендеру) повинні відповідати наступним мінімальним критеріям:

·              Учасник торгів має володіти необхідними фінансовими, технічними та виробничими можливостями, а також змогою виконати Контракт. Учасник торгів повинен мати середній річний обіг за останніх три (3) роки не менше 8,500,000 (восьми мільйонів п’ятсот тисяч) євро аналогічно до кожного року;

·              учасник тендеру має продемонструвати змогу забезпечити рух коштів по Контракту в розмірі не менше ніж 1,000,000 (один) мільйон євро або еквівалент для реалізації Контракту, враховуючи зобов’язання учасника тендеру по інших контрактах;

·              Учасник торгів має мати досвід Постачальника в щонайменше одному  (1) контракті протягом останніх трьох (3) років, кожен вартістю щонайменше чотири мільйони (4,000,000) євро, які були успішно та головним чином завершені, а також є схожими до запропонованих Товарів. Схожість має бути виражена у фізичному розмірі, складності, методах/технологіях або інших характеристиках, відповідно до Розділу VI, «Вимоги до поставки».

·              Учасник торгів має володіти успішним досвідом схожих поставок тролейбусів чи автобусів в кількості щонайменше 60 одиниць за останні 3 (три) роки;

·              учасник тендеру зобов’язаний надати точну інформацію по будь-яких поточних або минулих судових або арбітражних справах, пов'язаних з укладенням Контрактів, за останні 5 (п'ять) років. Стійка тенденція судових справ не на користь учасника або будь-якого партнера по спільному підприємству або консорціуму може привести до відхилення його тендерної пропозиції;

·              учасник тендеру повинен бути здатним виконати зобов'язання з технічного обслуговування, ремонту і забезпечення запчастинами, передбаченими в тендерній документації;

·              у випадку, якщо Учасник Тендеру пропонує поставляти товари за Контрактом, які він не виготовляє або іншим чином не виробляє, Учасник Тендеру повинен бути належним чином уповноважений виробником товарів на їх поставку в країну Покупця;

·              виробник тролейбусів, які запропоновані Учасником в тендерній пропозиції, повинен мати сертифікат управління якістю (ISO 9001 або еквівалент);

·           учасник тендеру повинен відповідати іншим вимогам, зазначеним у тендерній документації.

Тендерну документацію можна отримати після сплати невідшкодованого грошового збору у розмірі 200 (двохсот) євро, у тому числі ПДВ, або еквівалентної суми у конвертованій валюті або в українській гривні за офіційним курсом Національного Банку України на дату платежу.

1)                                           Для учасників торгів з України після сплати вказаної суми в гривнях за міжбанківським курсом на дату здійснення оплати на рахунок:

 

Одержувач платежу:  Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Розрахунковий рахунок Одержувача 26007300034323

Банк одержувача:          Територіально відокремлене безбалансове відділення №10008/0143 дочірнього підрозділу Івано-Франківського обласного відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»)

 

2)                                           Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок: Одержувач платежу: Комунальне підприємство «Електроавтотранс»

Розрахунковий рахунок одержувача: 26006301034323

Банк одержувача:   Територіально відокремлене безбалансове відділення №10008/0143 дочірнього підрозділу Івано-Франківського обласного відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»)

 

 

Платіж  в сумі 200 євро включає витрати на друк (копіювання), доставку кур’єрською поштою та комунікаційні послуги (в тому числі ПДВ, але за виключенням комісії Банку та інших платежів, які сплачує учасник тендеру).

 

Після отримання відповідного підтвердження сплати невідшкодовуваного грошового збору, тендерну документацію одразу надсилають кур’єрською поштою, однак у випадку втрати або доставки документів із запізненням, відповідальність за відшкодування збитків не визнають. На окрему вимогу документацію також можна надіслати електронною поштою після пред’явлення потенційним учасником торгів належних доказів сплати невідшкодовного грошового збору. У разі виявлення розходження між електронними та паперовими копіями документів, паперові копії будуть переважати.

 

Всі тендерні пропозиції (заявки) повинні  бути супроводжувані забезпеченням тендерної пропозиції у розмірі  100 000 (сто  тисяч) євро або еквівалентної суми в іншій конвертованій валюті або українській гривні, за офіційним курсом Національного Банку України на дату видачі забезпечення тендерної пропозиції, та повинні бути подані за адресою, вказаною нижче, не пізніше дати та часу кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій.

 

Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою не пізніше 6-го квітня 2018 року 12:00, за київським часом, де відбудеться їх розкриття у присутності представників Учасників торгів, які побажають бути при цьому присутніми.

 

Для закупівель застосовують «Порядок та Правила закупівель» Банку (ПіПЗ), з якими можна ознайомитись за наступним посиланням:

 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

 

Журнал реєстрації потенційних учасників тендеру, які придбали тендерну документацію, може бути надано для ознайомлення за вказаною нижче адресою.

 

Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію, а також переглянути та придбати тендерну документацію за наступною адресою:

 

Контактна особа:           Віталій Голутяк – директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Комунальне підприємство «Електроавтотранс»

вул. Тролейбусна, 40, Івано-Франківськ, 76008, Україна

Тел: +380342584568

Факс: +380342584568

Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з копією на: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

INVITATION FOR TENDERS

 

UKRAINE

Ivano-Frankivsk Trolleybus Project

Low-floor 12m trolleybuses and related services

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on April 03,2017.

“Elektroavtotrans” Communal Enterprise of the City of Ivano-Frankivsk, hereinafter referred to as “the Purchaser”, intends to use part of the proceeds of a loan and a grant from the Bank towards the cost ofIvano-Frankivsk Trolleybus Project.

The Purchaser now invites sealed tenders from Suppliers for the following Contract to be funded from part of the proceeds of the loan and grant funds:

Contract number:UPTF-IFT-1 - Low-floor 12m trolleybuses and related services. The contract includes the following:             

o       Lot 1 – 24 units of Low-floor 12m trolleybuses including a set of mandatory spare parts and consumables, a set of equipment for maintenance and repair of trolleybuses and related services for Lot 1 and Lot 2 ,

o       Lot 2 – 6 units of Low-floor 12m trolleybuses

One type of trolleybuses is being procured. The single contract shall be signed, however the scope is divided into two lots by the source of financing (loan and grant). Lot 1 for 24 units of trolleybuses (including a set of mandatory spare parts and consumables, a set of equipment for maintenance and repair of trolleybuses and related services for  for both lots) and Lot 2 for 6 units only. Tenderers must quote for both lots.

Delivery period is 36 weeks after receiving of advance payment by the Supplier. Delivery conditions - DDP (Ivano-Frankivsk).

Tendering for contract that is to be financed with the proceeds of a loan and a grant from the Bank is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:

·         the tenderer must have the necessary financial, technical and production capabilities and capacity to perform the Contract.The Tenderer shall have an average annual turnover, over the last three (3) years of not less than 8,500,000 (eight million five hundred thousand) EUR equivalent for each year;

·         the tenderer shall demonstrate that it can ensure the cash flow under the Contract in an amount that is equal to at least 1,000,000 (one) million Euro or equivalent for the Contract execution, taking into account the Tenderer's commitments for other contracts;

·         the tenderer must have experience as Supplier, in at least one (1) contract within the last three (3) years, each with a value of at least four million (4,000,000) EUR, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the proposed Goods. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in Section VI, Supply Requirements.

·         the tenderer must have successful experience of similar supplies of trolleybuses or buses in the amount of at least 60 pcs. for the last 3 (three) years;

·         the tenderer shall provide accurate information on any current or past legal or arbitration proceedings related to the signing of Contracts over the past 5 (five) years. Stable trend of proceedings not in favour of the tenderer or any joint venture or consortium partner may lead to rejection of the tender;

·         the tenderer must be able to perform the obligations of maintenance, repair and provision of spare parts specified in the tender documents;

·         if the tenderer offers to supply goods under the Contract which are not manufactured or in any way produced by the tenderer this tenderer should be duly authorized by the manufacturer or the producer for the supply of such goods to the Purchaser’s country;

·         the manufacturer of trolleybuses offered by the tenderer in the tender must have the certificate of quality management (ISO 9001 or equivalent);

·         the tenderer must meet other requirements specified in the tender documents.

Tender documents may be obtained from the office at the address below upon payment of a non-refundable fee of EUR 200 (two hundred), including the VAT, or equivalent in another convertible currency or Ukrainian Hryvnia at the rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment.

1)            For the Ukrainian tenderers upon payment of the specified amount in Hryvnias at the interbank rate on the day of payment to the account:

 

Payee: “Elektroavtotrans” Communal Enterprise

Payee’s Account no. 26007300034323

Payee’s Bank:      Territorial separated non-accounting branch №10008/0143 of subsidiary Ivano-Frankivsk Regional Department of Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" ("Oschadbank")

 

2)            For foreign tenderers upon payment of the specified amount to the account:

Payee: “Elektroavtotrans” Communal Enterprise

Payee’s account number: 26006301034323

Payee’s bank: Territorial separated non-accounting branch №10008/0143 of subsidiary Ivano-Frankivsk Regional Department of Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" ("Oschadbank")

 

 

Payment of EUR 200 includes printing (copying), courier delivery and communication services (including VAT and excluding Bank remuneration and other fees that must be paid by the tenderer).

 

Upon receiving appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents will be promptly dispatched by courier, however, no liability can be accepted for loss or late delivery. If requested the documents can also be dispatched electronically after the presentation by the prospective tenderer of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee. In the event of any discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

 

All tenders must be accompanied by a tender security of EUR 100,000 (one hundred thousand) or its equivalent in another convertible currency or Ukrainian Hryvnia at the rate established by the National Bank of Ukraine as of the date of the tender security issue and must be submitted at the address indicated below no later than the time and date of the deadline for tender submission.

 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 06-st April 2018 at 12:00, Kyiv time, at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

 

The applicable procurement rules are the Bank’s Procurement Policies and Rules (PP&R) which can be located at:

 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

 

A register of potential Tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

 

Prospective Tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Contact name:    Vitalii Holutiak – Director of “Elektroavtotrans” Communal Enterprise

“Elektroavtotrans” Communal Enterprise

40 Troleibusna Street, Ivano-Frankivsk, 76008, Ukraine

Tel: +38 0342 584568

Fax: +38 0342 584568

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   with CC to: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.